2016. szeptember 3., szombat

Poreč - Horvátország
Poreč


 
Az előző napot az olaszországi Aquileiában töltöttük, az éjszakát pedig Povirban. A szlovéniai airbnb-s szállásunkról indultunk el reggeli után Porečbe. Az út egy szakaszán a határnál eléggé lelassultunk, de mi még jobban jártunk, a szembejövők a határ túloldalán jóval hosszabb sorokban várakoztak. Furcsa volt így átkelni a határon, már nem is emlékszem, utoljára hol volt, hogy meg kellett állni útlevél-ellenőrzésre.

A városba érvén az új részen, az óvároson kívül, de azért ahhoz közel sikerült parkolóhelyet találnunk.

 

Poreč városa Horvátország északi szegletében Isztria megyében található. Óvárosa egy picinyke félszigeten fekszik, míg az azt körül velő üdülőövezet, majd 10 kilométer hosszan tart.

 

Történelem


A város területe már a történelem előtti időkben is lakott volt. A bronzkorban kezdődött el az öböl körüli dombokon levő korai várak építése. Görög történetírók feljegyzései szerint az i. e. VI. századra tehető a város helyén állt első állandó halászfalu létrejötte.

A várost a rómaiak alapították Colonia Iulia Parentium néven.

A Római Birodalom bukása után a gótok kirabolták Porečet, majd bizánci megszállás következett a városka életében. A bizánci uralom idején élt Eufrazius püspök, aki a bazilikát újjáépíttette.

A bizánci uralom után frankok kezére került Poreč.

1267-től -majd fél évezreden keresztül- a Velencei Köztársaság részét képezte a város.

1410-ben Luxemburgi Zsigmond magyar király ostromolta a várost, de elfoglalni nem tudta. A Velencei Köztársaság 1797-es bukása után francia uralom következett, majd a Habsburg Birodalom része lett.

A két világháború között Olaszországhoz tartozott. Az 1947-es párizsi békekonferencia a várost Jugoszláviának ítélte.

1991-óta a független Horvátországhoz tartozik. Ma Poreč Horvátország egyik legdinamikusabban növekvő és legnépszerűbb városa.

 
 

Látnivalók


A falakon kívül


A 18. század végén és a 19. század elején a város a falakon kívüli arra a területre is terjeszkedett, ahol akkor csak a 18. században épített Angyalok Királynője templom állt. Ez volt a „Fora le Porte” ahol a többi között a színház és a városi tanács épülete is áll.

A téren, ahol parkoltunk van Joakim Rakovac (isztriai antifasiszta, partizán és nemzeti hős) szobra.
 
Joakim Rakovac szobra
 
Elsétáltunk a Sloboda téren álló Angyalok Királynője (Župna crkva Gospe od Anđela) plébániatemplom mellett, amit 1747 és 1770 között építettek. Harangtornya 21 méter magas.

Angyalok Királynője (Župna crkva Gospe od Anđela) plébániatemplom
 
Színház
 

 

Óváros, látnivalók


Poreč óvárosának szabályos elrendezése még a római időkből való. A legtöbb épület a római- illetve a velencei időkből való. Kétség kívül, Poreč első számú látványossága a VI. században épült, bizánci Eufrazius (Euphrasius) bazilika.
 

Az Eufrazius bazilika kora-keresztény műemlékegyüttese


A komplexumba egy jeggyel lehet bemenni, mely a következő látnivalókat foglalja magába: átrium, keresztelő kápolna, harangtorony, püspöki palota (múzeum), lapidárium (kőtár), régészeti lelőhely, kilátó, régi sekrestye, ókeresztény sírkápolna (cella trichora) és végül a bazilika.


A műemlékegyüttes bejárata a régi római városrészből

 

Az átriumból először a templomhoz tartozó V. századi nyolcszögletű keresztelőkápolnába megyünk, melyet eredeti formájában rekonstruáltak.

Átrium (részlet)

A keresztelőkápolna, keresztelőmedencével – eredeti formájában rekonstruálták

A keresztelőkápona kupolája
 
E mögött áll a XVI. századi harangtorony. Megéri felmenni ide (és nem is nehéz), mert gyönyörű a kilátás az óvárosra.

 
A harangtorony az átrium felől

A harangtorony a Marafor térről
 

 

A püspöki palota

Az épületegyütteshez tartozik a bazilika átriumától északra található püspöki palota, mely a VI. század első felében épült. A többszöri átépítés ellenére lényegében megőrizte eredeti formáját és ebben a tekintetben egyedülálló a kora keresztény épületek között. 1992-ben a püspök a szomszédos új püspöki palotába költözött át, és a történelmi épületet a restaurátorok az eredeti formájának megfelelően teljesen felújították.
 

 
 

A bal oldali keresztrúd eredetileg a jobb oldali ajtó fölött voltSzent Márton és a szegény

 
A palota földszintjén található a lapidárium (kőtár).


Eufrazius püspök márvány oltára, VI. század

IV. századi padlótöredékPüspöki katedra, VIII. század
 

Régészeti lelőhely


(Balról jobbra) Az oszlopsor alapja az V. századból
Az első bazilika csarnokának falai a IV. századból
Az eslő bazilika mozaik padlója a IV. századból
Újra az oszlopsor alapja az V. századból
A ciszterna maradványai az V. századból

Presbitérium az V. századból

Presbitérium az V. századból

Presbitérium az V. századból


Régi sekrestye, ókeresztény sírkápolna (cella trichora)

Eufrazius püspök (feltételezett) mauzóleuma

Szent Mór és Eleutherius szarkofágjaAz Eufrazius bazilika

Az 1997-ben UNESCO világörökség részévé nyilvánított bazilika a város igazi kincse. A bazilika a bizánci művészet egyik első, csodálatos példájának számít a régióban.

A keresztények gyülekező helye a városmag északi szélén volt. A keresztény vallás állami elismerése után a III. században itt épült fel a város védőszentjéről, Szent Mórról elnevezett imaház, majd templom. Benne helyezték el a város vértanú védőszentjének Szent Mór püspöknek az ereklyéit, melyről a mai székesegyházban elhelyezett kőbe vésett felirat tanúskodik. Ebből az első bazilikából a díszes, a keresztények korai szimbólumát, a halat ábrázoló padlómozaik nagy darabjai maradtak fenn, melyek a mai székesegyháztól északra láthatók.

Az V. században épített két templomból álló újabb székesegyház díszes padlómozaikja szintén fennmaradt és részben a mai székesegyház padozata alatt látható.

A VI. században Eufrazius poreči püspök lebontatta, és az alapokon 15 évi munkával elkészült a ma látható, bizánci stílusú bazilika, melyet a ravennai bazilika mintájára építettek, és melynek legtöbb része ma is eredeti formájában látható.

A belső teret két árkádos oszlopsor osztja három részre. Mindhárom hajó falait mozaikok díszítik. A bazilika talán legcsodálatosabb látnivalói, az aranymozaikok a szentélyben és a diadalíven láthatóak, melyek a bizánci művészet egyik legszebb példái a világon. Aranyozott mozaikképének középpontjában a kis Jézust karjában tartó Istenanya áll, oldalán a vértanúság koronáját tartó szentekkel. A szentek között ott látható Eufrazius püspök is, kezében a templom kicsinyített másával. Az apszisban fennmaradt a márvány püspöki trónus a papok számára készített eredeti márványpadokkal. 1277 körül Ottó püspök idejében készült a mozaikkal gazdagon díszített baldachin Szent Mór és Eleuterius, valamint Szent Demeter, Julianus, Ekolitus és Projektus ábrázolásával.


Az Eufrazius bazilika az átrium felől
 
A bazilika belső tereA felső vízszintes sorban: Krisztus és a tizenkét apostol
alatta szentek
alatta Szűz Mária a kis Jézussal és az angyalokkal

A vértanúság koronáját tartó szentek között ott látható Eufrazius püspök is, kezében a templom kicsinyített másával.

Az „Angyali üdvözletet” - a baljában hírnökbotot tartó angyal, jobb kezét köszöntésre emeli
a liláskék ruhába és köpenybe öltözött Mária felé.

„Mária és Erzsébet találkozása” - mindketten övvel átkötött papi öltözetet viselnek;
Erzsébet mögött egy kis ház látható, ahonnan a függöny mögül egy apró nőalak lép elő.

Gazdagon díszített oszlopok és ívek


 
A bazilika közelében épült a 1251-ben a mai napig fennmaradt kanonokház.

Kanonokház
 

A bazilika környékén a kis utcákban rengeteg szuvenír bolt és étterem van. Nekünk sikerült kiválasztanunk a legrosszabbat. (Ragussa Grill) Egy vegyes haltálat rendeltünk, sült krumplival, salátával.

Riblja plata za 2 osobe
Haltál 2 személyre
 

Marafor tér - Neptun templom

A római időkben, az I. században épült a Marafor tér. Ez egy szabályos, négyszög alakú tér. Itt, a régi római főtéren állnak a Neptun templom romjai. A Marafor tér különlegessége, hogy az I. században ez a tér, illetve a Neptun templom volt a legnagyobb az egész Isztrián.

Marafor tér

Neptun templom 

A történelmi városmagban, különösen a Marafor és a Matija Gubac téren, valamint a Cardo utcában több szép román és gótikus stílusú velencei palota látható.
 

Decumanus utca

Az Ulica Decumanus az óvárost majdnem teljes szélességében átszelő, régi, római főutca. Érdemes teljes hosszában végigjárni; szebbnél szebb házak láthatók rajta. Az utca mentén helyezkedik el Romaneszk ház.


 

Romaneszk ház

A XIII. században épült több közeli lakóház és palota közül a legépebben az ún. „Romaneszk ház” (Romanička kuća) maradt fenn. A faerkélyes ház ma egy kis kiállító teremként funkcionál.

 

Várfalak, bástyák

Még a római időkben várfallal vették körbe a teljes várost. Az egykori római védmű még ma is sok helyen felfedezhető.

Az egykori várfalakat a XV. században tornyokkal erősítették meg. Ekkor épült a két erős hengeres torony, melyek a tűzfegyverek ellen védték a falakat, és az ötszögletű torony, mely a városkaput védte. Ez a három nagy bástya védte egykor az óvárost; a Körbástya, az Ötszögletű bástya és az Északi torony.

Körtorony

A XV. század második felében, a városfal részeként épült Körtorony védelmi célokat szolgált. Ma a tetején lévő terasz látogatható a meredek, szűk lépcsőket megmászva. A tetején lévő bárból élvezhetjük a kikötői részre táruló kilátást.

Körtorony
 

Ötszögletű torony

A tornyok közül a legjobb állapotban az Ötszögletű bástya maradt meg. A 1447-ben épült gótikus torony szintén a városfal egy bástyája volt, melyet Lazar Depari épített. A tornyot díszítő oroszlán alakot a fia faragta. Még látható rajta a velencei szárnyas oroszlán. Ma a toronyban egy étterem működik, ahonnan a kilátás csodálatos.

 

Északi torony

A Piskera-öböl kiemelkedő látnivalója Északi torony. Mivel ez az északi part legerősebb építménye, így innen figyelték és védték egykoron a tejes kikötőt. Mára már csak egyes részei maradtak meg, ugyanis Poreč terjeszkedésekkor elbontották a torony egy részét, a kiváló minőségű építőanyag miatt.

Északi torony
 

A város védőfalai a késő ókori falak helyén a XII. században épültek, majd a XIX. században lebontották őket. Egyes források szerint a falakat kilenc, más források szerint tizenegy torony erősítette. A falakon át öt kapu vezetett a városba. A falak maradványai mára csak a tenger felőli oldalon láthatók. A védelem szempontjából a legfontosabb a félsziget bejáratánál levő keleti oldal volt. Ennek védőfalait a XV. században a török veszély hatására tovább erősítették.

 
 
 

Mediterrán élet, strandok

Miután felfedeztük az óváros fontosabb látnivalóit, érdekes épületeit, tettünk egy sétát a mólón, a kikötő körül. Ettünk egy fagyit, majd kinéztünk egy strandot.


 


 
 
Poreč strandjai mintegy 10 kilométer hosszan nyúlnak el a parton. Az összes strand apró kavicsos, illetve sziklás (betonozott). Nagyon nehéz bemenni a vízbe strandcipő nélkül. Ha nem lenne nálunk, a parton rengeteg árusnál vásárolhatunk különböző féléket. A tenger nagyon tiszta, összesen 22 Kék Zászlós strand van itt. A strandról, ahová mentünk fürödni, csodálatos kilátás nyílt Poreč óvárosára.
 
 

Gasztronómia, éttermek

A helyi gasztronómiai kínálatra egyaránt jellemző a tengeri, halas ételek, illetve a belső területeken megtermelt növények és egyéb különlegességek (például a szarvasgomba). Poreč környéke hosszú évezredek óta híres bortermelő vidék. Horvátországra a száraz (főként vörös) borok a jellemzők, egyedül Poreč környékén készítenek édes borokat. Ez a borfajta a Malvazija.

Vacsorázni egy a parton lévő étterembe mentünk, a Restaurant Hrast-ba (http://www.restoran-hrast.com/). Ez egy szuper választás volt, megkoronázta a napot. Kilátás az óvárosra, naplemente, csodás ételek (végre) és egy kis bor. (Nem sok, mert még vissza kellett menni Szlovéniába, Povirba a szállásunkra, ahonnan aztán másnap Trieszt majd a Miramare kastély lesz az úti cél.)


A pašareta, más néven pazaretta (szénsavas málnaszörp)
a dalmát partvidék népszerű üdítőitala.

Mivel a tengeri herkentyűkhöz nem annyira passzol a vörös,
így fehérbort választottam.

Finom, friss kenyerek

Shrimp soup
(Rákleves)


Mussels
(Kagylók)

Prawn, avocado and orange salad
(Rák, avokádó és narancs saláta)


Beefsteak "Salti in boca"
(Beefsteak szalonnával, sajttal, rukkolával, szósszal, tésztával) 

Fried bananas with almonds and ice cream
(Sült banán mandulával és fagylalttal)
 

 

Ha tetszett a cikk és szeretnél velem utazni máskor is, akkor kövesd a Mindenütt jóóó blog Facebook oldalát, ahol bejárjuk az egész világot, és megosztjuk a tapasztalatainkat! LINKEK / FORRÁSOK 

 
Poreč MAGYARul: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pore%C4%8D
Eufrazius bazilika MAGYARul: https://hu.wikipedia.org/wiki/Euphrasius-bazilika
Restaurant Hrast: http://www.restoran-hrast.com/

LeRoutard útikönyvek Croatie 2015/16

 

(A bejegyzésben szereplő képek egy része Laurent-é.)4 megjegyzés:

 1. Nagyon jó kis körút. Porec, Rovinj és a félsziget nyugati, déli része várat még ránk. Régi terv, ami még nem valósult meg a horvát részből. A fotók ismét hangulat- és vágykeltők. Várom a folytatást is!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm szépen! :-) Igyekszem behozni a lemaradást, és mihamarabb megosztani a következő részt is!

   Törlés
 2. Tulajdonképpen te téves pályán vagy, idegenvezetőnek kellett volna lenned. Ahogyan ilyen sok dolgot összegyűjtesz, bemutatsz...Nekem van OKJ-s idegenvezető végzettségem, de kutya nem akart foglalkoztatni. :-)
  üdv

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :-D Na neee! Ezt nem hiszem el! Még egy dolog, amiben hasonlítunk! :-) Én is idegenvezetőnek készültem. Csak aztán egy más profilú cégnél kezdtem el egy szakmai gyakorlatot, és ott ragadtam. Utána meg bármikor próbáltam visszaevezni a turizmus felé, soha nem jött össze. :-)

   Törlés