2016. február 29., hétfő

Monostori Erőd - Komárom, Magyarország

MONOSTORI ERŐDCím: 2900 Komárom, Duna-part 1.
GPS: 47.7497697 / 18.0979214
Telefon/Fax: +36 34 540 582, +36 34 540 583
Email cím: info@fort-monostor.hu
Hivatalos honlap: http://www.erod.hu/erodrendszer/monostori-erod, http://www.fort-monostor.hu/
Nyitva tartás: http://www.erod.hu/informacio/nyitvatartas
Belépőjegy: http://www.erod.hu/informacio/belepojegy


Állandó kiállítások a Monostori Erődben:
„Várak, erődök, vitézek” - hadtörténeti kiállítás
„Duna, hajók, mesterségek” - Duna-menti mesterségek: az aranymosók, hajóácsok és halászok bemutatása
Sütőipari Emléktár / Kenyérmúzeum
Szabadtéri Haditechnikai Park
„Vörös árnyalatok” - szovjet kiállítás
XIX. századi ágyúkiállítás
 

Laurent-nak szerettem volna valami szépet mutatni, ami ezúttal se nem Budapesten, se nem Fóton van. Viszont az időjárás nagyon nem szeretett bennünket, szerte az országban, bármelyik irányba néztem ki a helyeket, mindenütt zuhogó esőt jósolt a meteorológia. Így egy olyan helyet kellett találnom, ami (legalább részben) fedett. Így esett a választás Komáromra, a Monostori Erődre.
Mikor reggel elindultunk otthonról, még nem esett az eső. Sőt, egészen Komárom-Esztergom megye határáig nem esett. Onnantól kezdve viszont szakadt...

Komárom

Komárom a Csallóköz, a Komárom-Esztergomi-síkság és a Mátyusföld találkozási pontján, a Duna két partján épült település. Bal parti része Komarno /Észak-Komárom/ Szlovákia része, a jobb parti, kisebb része Magyarország területén fekszik.

A komáromi erődrendszer az Öreg- és Új-Várból, a Vág- és Nádor Vonalból, a Vág túlpartján lévő, sáncaiban megmarad Vág-Hídfőből (Szlovákia), és a magyarországi sáncrendszerből állnak. A magyarországi sáncrendszer (erődök) részei: a Csillagerőd, az Igmándi erőd és a Monostori erőd. Jelenleg a Monostori erődben láthatóak a régmúlt idők eseményeit felidéző kiállítások, a Csillagerődben raktárak találhatók, az Igmándi erődben pedig a római korból feltárt kőfaragványokat tekinthetjük meg. Az erődrendszer történetéről bővebben itt olvashatunk: http://www.erod.hu/erodrendszer/az-erodrendszer-toertenete.


A Monostori erőd

A Monostori erőd -Közép-Európa legnagyobb, épen fennmaradt, újkori erődje- 1850 és 1871 között épült. Az UNESCO Világörökségi Várományosi Listáján szereplő, klasszicista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, precízen faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag földtakarójával és több kilométer hosszú földalatti folyosórendszerével (kazamata-hálózatával).

Monumentális méreteit bizonyítják a következő adatok: az erőd 25 hektárt foglal el, teljes területe lőterekkel együtt 70 hektár, épületek alapterülete 25 680m2, a helyiségek száma 640. Az erődben élő katonák legmagasabb létszáma 8000 fő volt.

A dél-komáromi Monostori Erőd, Igmándi Erőd és Csillag Erőd kiemelten jelentős nemzeti műemlékünk.

Az erőd építését követően a magyar honvédség katonagenerációit szolgálta. Feladatai közé tartozott a központi vár (É-Komárom) védelme és a dunai hajóforgalom ellenőrzése. Harci eseményekre itt soha nem került sor, elsősorban kiképzőközpontként és fegyverraktárként használták.

Komárom az 1700-as években a dunai kereskedelem, a halászat és az aranymosás egyik központja volt. Itt is építettek bőgőshajókat, melyek leghíresebbje Jókai Mór, Az arany ember című regényében is megjelenik. Ez az a város, ahol az Arany ember is élt.

A homokdombon Klapka György 1849-ben földerődöket emelt.

Az erődök az 1848-49-es szabadságharc után, a XIX. század legfejlettebb haditechnikai elvei alapján, klasszicista stílusban épültek. Különleges élmény megcsodálni és végigjárni a gondosan faragott kövekből illesztett védfalakat, bástyákat, valamint a 3 km hosszú kazamatarendszert, amit a sejtelmesen beszűrődő fény fest meg. A Dunai bástyánál zúgva morajlik a Duna.

A várerődben civilek születtek, és katonák haltak meg. A komáromi erődök egy évszázadon át az Osztrák-Magyar Monarchia katonagenerációit szolgálták. A Monostori Erőd monumentális épületében több ezer tüzér, huszár és műszaki katona ellátása és kiképzése folyt. A hajdan élettel teli falak között járva nem nehéz elképzelni, ahogy több száz katona sorakozott az udvaron, a Duna felé menetelt télen is fürdeni, vagy néhányuk egy fa tövében komiszkenyerét falta.

Az I. világháború alatt sorozó- és kiképzőközpontként funkcionált.
 
A II. világháborúban a Monostori Erődbe helyezték a 22-es gyalogezred parancsnokságát, és az I.-II. zászlóalj katonái innen indultak a Don menti ütközetekbe.
 
A II. világháború után a Csehszlovákiából kitelepített magyar családok szükséglakásait alakították ki az erőd falai között.
 
1945 és 1990 között a Szovjet Hadsereg (Vörös Hadsereg) Déli Hadseregcsoportja Közép-Európa legnagyobb titkos lőszerraktárát rendezte be a Monostori Erőd falai között. Olyan titkos hely volt, ami 45 évre még a térképekről is eltűnt. Az elbeszélések alapján az erőd nem véletlenül volt ötödik a NATO legveszélyesebb kelet-európai objektumokat tartalmazó listáján. A kivonuláskor több ezer vagon lőszert szállítottak el falai közül, és az erőd katonai szerepe végleg megszűnt.
 
A 16. századtól az ágyúk tűzerejének növekedése miatt Európa-szerte erődítményeket kezdtek építeni. A Monostori Erőd falait szabálytalan alakú, mészkő ciklopkövek alkotják, ezáltal jóval erősebb. Az alacsony falak, bástyák és épületek tetejére több méter vastag földréteget hordtak, hogy az épületet védjék az ágyúzástól.Ezen a napon nem volt idegenvezetés az erődben, így kaptunk egy úgynevezett sétálótérképet, ennek segítségével jártuk be a területet. A sétálótérképen van pár információ, de az érdekesebb dolgokat az öcsém mesélte el nekünk, ő ugyanis korábban már járt itt, és elég jól emlékezett a dolgokra. 

Az udvar

Az udvaron kezdtük a sétát.

Az udvari ágyú


 
Az etetők

Az erődben a monarchia idején főleg igáslovakat tartottak. Napjainkra a 155 etetőből csak 12 maradt épen, a többi a Szovjet Hadsereg pusztításának esett áldozatul, mivel azok a termekben felhalmozott lőszeresládák útjában álltak.
 

 

A Legénységi szálló

A Legénységi szálló körleteit az erőd leghosszabb, 156 méteres folyosója köti össze. Ennek külső oldalán a mérnökök "fülkés" védelmi rendszert alakítottak ki, amely fedezéket biztosított a katonáknak az ellenséges lövedékekkel és repeszekkel szemben.
 


 


 
Mindegyik szobában 20-30 katonát lehetett elszállásolni, az ágyak párosával álltak egymás mellett. A szobákat vaskályhákkal fűtötték. Minden második körlethez tartozik egy kis zárka. Ezekben a szűk cellákban szinte lehetetlen volt elfeküdni, a megbüntetett katonának tehát hosszú órákat kellett -javarészt egy helyben állva- eltöltenie.

Monarchia életkép1945 és 1990 között a Monostori Erőd a Szovjet Hadsereg használatában állt. Az erődöt lőszerraktárrá alakították, az óriási épületegyüttesben több ezer vagonnyi hadianyagot tároltak. A lőszert vasúti pályán szállították az erőd udvarára, ahonnan futószalagon juttatták tovább a termekbe.
 
Szovjet életkép 
 
A Tiszti szálló
 
A Tiszti szálló épülete pincéből, első és második emeletből áll. A pincében ételt, italt, és iratokat tároltak. Egy szobában általában egy, esetenként két tiszt lakott. Az erődön belül kizárólag nőtlen tiszteket szállásoltak el, a többiek a huszárlaktanyában, saját házaikban, illetve az észak-komáromi Tiszti kaszinóban laktak.
  
 
A Dunai bástya
 
A Dunai bástya volt az erődítményrendszer központja. Eredeti feladata a Duna védelme volt, ezért ez a bástya a legerősebb. A bástya közepén egy alakulótér látható. belsejében több helyütt keskeny sínpár halad, ezt a Szovjet Hadsereg használta a ládák szállítására, bár feltehető, hogy egyes részei korábbról valók. A falak -helyenként 5 méteres vastagságukkal és 15-18 méteres magasságukkal- itt a legimpozánsabbak.
A tetőn a szovjetek által kialakított lőállás látható, ahonnan jó kilátás nyílik a Dunára (Dunai bástya kilátó), Észak- és Dél-Komáromra, valamint az erőd egészére is. 
  
Latrinák

A hatszemélyes, kör alakú latrinákból erőd-szerte több darabot állítottak fel. A középen látható vascső kötötte össze a két szint latrináit, amelynek lefolyója a Dunába vezet.
 
 
 
A kazamata rendszer
 
A Dunai bástyától kezdődően körülbelül 3 km hosszan kanyarog az erőd kettős kazamata- vagy főfolyosó rendszere, amely közrefogja a várárkot. A belső várfalak 10, a külsők 8 méter magasak. A kazamatákban kizárólag harci állapotban állomásozott volna legénység, békeidőben csupán őrszolgálat ellenőrizte.
 

  
 
A Nyugati bástya
 
Az erőd bástyái, mint például a Nyugati bástya is, egyszerre láttak el lakó és védelmi célokat, emellett átjárást biztosítottak a belső és külső kazamaták között.
 


 
 
Kápolna

 
 
A haditechnikai park
 
Az udvaron található haditechnikai parkban elhelyezett lokátoros kocsik, ágyúk, tarackok és légvédelmi ágyúk ízelítőt adnak a hidegháború fegyverkezéséből.
  
 
A "Várak, erődök, vitézek" hadtörténeti kiállítás
 
A "Várak, erődök, vitézek" hadtörténeti kiállítás három terme Komárom és a hadviselés történetét mutatja be a 16. századtól a II. világháborúig.
 
 
 
A Hőserdő emlékliget
 
A Hőserdő emlékligetben található kopjafák az egykor az erődben szolgált 22-es Gyalogezred II. világháborúban elesett katonáinak állítanak emléket.
 
 

Brigetio Termál Fürdő

Az erőd meglátogatása után a Brigetio Termál Fürdőbe mentünk. Mivel eddigre igencsak megéheztünk, előbb beültünk az egyik a közelében lévő kis étterembe ebédelni.
 


 
Brigetio Termál Fürdőben lazítottunk egy kicsit. A legjobb a szabadtéri része, ami sejtelmes gőzbe burkolózott a hőmérséklet-különbség miatt.  
   
Kipancsoltuk magunkat, majd elindultunk haza.

 
 

Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg másokkal is! Ha nem szeretnél lemaradni a következő utazásunkról, akkor kövess minket a Mindenütt jóóó blog Facebook oldalán, ahol még több érdekes tartalommal és egy szuper közösséggel találkozhatsz!
 LINKEK/FORRÁSOK:
 

Monostori erőd hivatalos honlapja: http://www.erod.hu/erodrendszer/monostori-erod
Monostori erőd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1romi_er%C5%91drendszer
Brigetio gyógyfürdő: http://www.komthermal.hu/

 

(A képek egy részét Laurent készítette, illetve a légifelvétel a wikipedia oldaláról való.) 

 
 

Köszönöm, hogy benéztél! / Thanks for your visit!