2018. május 12., szombat

Wartburg vára

Wartburg vára

Cím: 99817 Eisenach, Auf der Wartburg 1
Telefon: +49 3691-250-0
Belépőjegy: felnőtt 10 €, fotójegy 2 €
Türingiai erdő

Németország zöld szívének nevezik ezt a Türingia tartománybeli kb. 4700 km2-es területet, melyet smaragdzöld színű erdők borítanak. Hegycsúcsok, szakadékok, vízesések mellett hangulatos kis falvakat és történelmi városokat találunk itt.
Eisenach

Eisenach városa a Türingiai erdő északi dombjai és a Hainich Nemzeti Park között található.
A város története szorosan kötődik Wartburg várához. A vár alatt legalább három településből alakult ki Eisenach városa a XII. században. Ezt a várost először 1180-ban említi dokumentum.


Parkolás

Közvetlenül vár alá a parkolóba felvezet egy út. Ez az út egy fél-sorompóval valamiért le volt zárva. Mi ennek ellenére felmentünk, és milyen jól tettük, ugyanis a parkolóban bőven volt még hely! A parkolásért fizetni kell. Innen még jó sok lépcsőt meg kell mászni, hogy felérjünk a várba.


Wartburg vára

A 411 méter magasan fekvő várat, mely Németország egyik legjobb állapotban fennmaradt román vára, 1067-ben építették. Bár még ma is jelentős eredeti építményekkel rendelkezik a XII-XV. század közötti időkből, a legtöbb épületbelső a XIX. századból származik. Wartburg a leglátogatottabb turisztikai látványosság Türingia tartományban Weimar után. 1999 óta UNESCO Világörökség, azonosító száma 897-es.

Legenda

A vár neve valószínűleg a német Warte (őrtorony) szóból származik, bár a legendák mást mondanak. E szerint, amikor a vár alapítója először megpillantotta a helyet, felkiáltott: „Warte, Berg - du sollst mir eine Burg tragen!” („Várj, hegy - viseld a váram!”). A legenda szerint tehát a warte és a Burg szavakból keletkezett.

Az Eisenach felett magasodó, erdőkkel körbevett sziklaorom tetején található vár 1068-ban épült. Wartburg vára a leghíresebb a Ludowinger nemesi család várai közül. A család őse, I. (Szakállas) Lajos (Ludwig der Bärtige) Eisenachban uradalmat alapított és felépítette Schauenburg várát. Fia, II. (Ugró) Lajos (Ludwig der Springer) helyezte át székhelyét Wartburg várába.

A várba a felvonóhídon és a kapun keresztül juthatunk be.A tipikus fagerendás házakkal körülvett udvar közepén egy szökőkút található. A mögötte lévő épületben lehet megvásárolni a jegyeket, itt vannak a mosdók is. A palotaépület csak idegenvezetéssel, csoportokban látogatható.
A ciszterna (Zisterne) mögött van a lovagok fürdője (Ritterbad). E mellett van a palota (Palas) ajtaja, innen indul az idegenvezetés.

Ciszterna (Zisterne)

Lovagok fürdője (Ritterbad)

Lovagok fürdője (Ritterbad)

Lovagok fürdője (Ritterbad)

A legelső palotaépületből szinte semmi, csak a kő alapok maradtak meg, azokra valószínűleg fából készült épületeket emeltek. A vár a XII. században élte fénykorát, ebből a korból származik a ma is látható bizánci stílusban épült lakóépület.


Palotaépület

Palotaépület

Palotaépület

Palotaépület

Az első helyszín a fegyverszoba.I. (Szakállas) Lajos
(Ludwig der Bärtige)

II. (Ugró) Lajos
(Ludwig der Springer)
Ezután következik a régi tartományi grófok lakhelye majd az étkező. Ezek mind a földszinten vannak. A lovagteremben (Rittersaal) van egy nagy kemence, innen oldották meg a szomszédos helyiségek (pl. öltözőszoba) fűtését.

Lovagterem (Rittersaal)

Lovagterem (Rittersaal)

Lovagterem (Rittersaal)

Étkező

Étkező

Étkező

Étkező

Étkező

Étkező

Étkező

Egy gyönyörű, mozaikokkal kirakott terembe érkeztünk, mely Árpád-házi Szent Erzsébetnek van szentelve. Az ő életét követhetjük itt nyomon a mozaikokon.
Wartburgban élt ugyanis 1221 és 1227 között Szent Erzsébet is, aki II. András magyar király és Merániai Gertrúd lánya volt. Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték I. Hermann türingiai őrgróf Hermann nevű fiával. Hermann gróf és Zsófia grófnő e házasságtól sokat várt, és reményük igazolását látták abban, hogy a kis menyasszony fényes kísérettel és kincstárnyi hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták nevelni, hogy jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását. Mivel Hermann 1216-ban elhunyt, Erzsébet Lajossal, a fiatalabb fiúval házasodott össze 1221-ben. Házasságuk boldog volt, három gyermekük született. Erzsébet Istennek tetsző vezeklő életet élt. Első gyermeke születése után menedékhelyet hozott létre árva gyerekek számára. Második gyermeke születése után kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. 1225-ben az éhínségek, járványok idején megnyittatta Wartburg éléstárait a rászorulók előtt. Támogatta a szegényeket, az elesetteket.
Lajos keresztes hadjáratba indult, és 1227. szeptember 11-én elhunyt. Halála után az akkor 20 éves özvegynek el kellett hagynia otthonát. Pottenstein várába menekült nagybátyjához, a bambergi püspökhöz. Erzsébet 2 évig ott tartózkodott. Végül Marburgban lelt menedékre. Erzsébet 24 éves korában hal meg. Sírja mellett számos csoda történt, ezért 1235-ben IX. Gergely pápa szentté avatta.

A jövendőmondó megjósolja Erzsébet érkezését

Erzsébetet szülei Türingiába viszik

A frigy

Erzsébet egy mise alkalmával a koronáját levette, és az oltárra helyezte.
Úgy hitte, hogy az Úr előtt mindannyian egyformán szegények vagyunk.

Erzsébet kiveszi a részét a munkából

Lajos keresztes hadjáratba indul

Lajos a keresztes hadjáratban

Erzsébet és germekei Lajos halála után elhagyják Wartburgot

Erzsébet kórházat építtet

Egy emelettel feljebb mentünk, ahol a kápolnába érkeztünk. Ez egy dísztelen helyiség, fehér falakkal. Egy régi freskómaradvány látható csupán az egyik falán.

Várkápolna

Várkápolna

Várkápolna

Várkápolna

Várkápolna

Tovább haladva egy díszes folyosóra értünk, ahol a festményeken (Moritz von Schwind) Szent Erzsébet életének eseményeit csodálhatjuk meg. 


A dalnokok termébe (Sängersaal) vezető ajtó felett a rózsa csodát ábrázoló képet láthatjuk. Abban az időben, amikor Erzsébet sógora, Henrik kormányozta a grófságot, Erzsébet továbbra is jótékonykodott a szegények között. Egy napon Erzsébet kosárral a karján igyekezett valahová, amikor Henrik váratlanul hazatért a vadászatról, és találkoztak. Henrik feltartóztatta Erzsébetet, látni akarta, mi van a kosarában. Erzsébet megmutatta neki a kosarat, amelyben szegények számára csomagolt élelem volt. Henrik azonban illatozó rózsákat látott benne, így megszégyenülve útjára engedte Erzsébetet. (Másik verzió szerint a kötényében vitte az élelmet.)

A rózsa csoda

A XII. század végére Wartburg a német költészet fellegvára lett, számos dalnokversenyt rendeztek falai között. Az épület eredeti főterme a dalnokok terme (Sängersaal) volt, ahol a költők egy magasított színpadon előadták a dalaikat. A várban olyan híres dalnokokat (Minnesänger) láttak vendégül mint Walter von der Vogelweide, Heinrich von Veldeke vagy Wolfram von Eschenbach. A falfestményeken a Tannhäuser és a wartburgi dalnokverseny (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)  című háromfelvonásos Wagner opera részletei láthatók.

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Dalnokok terme (Sängersaal)

Innen a tartományi grófok szobájába (Landgrafenzimmer) mentünk tovább. A szobában néhány bútordarab látható, a falak tetején pedig körbe különböző életképek, köztük a legendás jelenet is: „Warte, Berg - du sollst mir eine Burg tragen!” („Várj, hegy - viseld a váram!”).

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)
„Warte, Berg - du sollst mir eine Burg tragen!” („Várj, hegy - viseld a váram!”)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

Tartományi grófok szobája (Landgrafenzimmer)

A vezetett túra utolsó állomása a harmadik emeleten lévő kb. 40 méter hosszú lovagterem. II. Lajos bajor király ezt a termet szinte egy az egyben megépítette a Neuschwanstein kastélyban. Ebben a teremben ma is tartanak koncerteket, illetve diplomaosztót is.

Lovagterem

Énekes terem a Neuschwanstein kastélyban
(Forrás: a Neuschwanstein kastélyban vásárolt képeslap)

Lovagterem

Lovagterem

Lovagterem

Lovagterem

Lovagterem

Lovagterem

Lovagterem

Itt szabadjára lettünk engedve, és magunkban nézhettünk meg két kiállítást. Az első a vár mindennapi életének eszközeit mutatja be. 1946-ban a háború után a Vörös Hadsereg elszállította az akkor majd’ 800 darabból álló gyűjteményt és csak egy kis töredékét szolgáltatta vissza a ’60-as években.

A Margit folyosón (Margarethengang) áthaladva először az öszvérhajtók szobájához (Eseltreiberstübchen) érkeztünk. Ezeknek a szolgáknak volt a feladata az élelmet és vizet a városból a várba felhordani.


Margit folyosó (Margarethengang)

Margit folyosó (Margarethengang)

Margit folyosó (Margarethengang)

Öszvérhajtók szobája (Eseltreiberstübchen)

Öszvérhajtók szobája (Eseltreiberstübchen)

A várnagyházban található „nürnbergi erkély” (Prickheimer-Stübchen / Nürnberger Erker) eredetileg egy nürnbergi patríciusházban állt és utólag építették be ide 1867-ben. Willibald Prickheimer humanista dolgozószobája volt.

A „nürnbergi erkély” (Prickheimer-Stübchen / Nürnberger Erker)

A „nürnbergi erkély” (Prickheimer-Stübchen / Nürnberger Erker)

A „nürnbergi erkély” (Prickheimer-Stübchen / Nürnberger Erker)

A „nürnbergi erkély” (Prickheimer-Stübchen / Nürnberger Erker)

A másik kiállítás a német nyelv kialakulását és Luther Márton munkásságát mutatja be. Luther Márton 1498-1501 között diákként már élt Eisenach városában. Felnőtt korában a vallási üldözés elől Eisenachban talált menedéket Bölcs Frigyes védőszárnya alatt. Szintén a várnagyházban található a Luther-szoba (Lutherstube), itt rejtőzködött a reformáció elindítója György lovag (Junker Jörg) álnéven 1521. május 4. és 1522. március 1. kötött, és itt fordította le német nyelvre az Újszövetséget. Szobájának asztalán egy Újtestamentum látható.

Luther-szoba (Lutherstube)

Luther-szoba (Lutherstube)

A következő teremben Luther Márton könyveit láthatjuk, köztük több tucat bibliát.


Itt véget ér a kiállítás.
A reformáció 500. évfordulójára készült ez a Luther Mártont ábrázoló playmobil® figura.
Ez az egyik legnépszerűbb: több mint 1 millió darabot adtak el belőle.

A várból a felvonóhídon és a kapun keresztül távozhatunk. Ha tovább megyünk, egy kis fennsíkra érünk, ahonnan szép képeket lehet készíteni a várról.

A parkolóba visszatérve megálltunk, és ettünk egy Thüringer Bratwurstot.  
FOLYTATÁS ITT, ITT és ITT!


Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg másokkal is! Ha nem szeretnél lemaradni a következő utazásunkról, akkor kövess minket a Mindenütt jóóó blog Facebook oldalán, ahol még több érdekes tartalommal és egy szuper közösséggel találkozhatsz! LINKEK/FORRÁSOK

Wartburg nyitva tartás, idegenvezetés, jegyárak NÉMETül, ANGOLul: https://www.wartburg.de/en/my-visit/opening-times-guided-tours-prices.html
Wartburg hivatalos honlap ANGOLul: https://www.wartburg.de/en/
Szent Erzsébet MAGYARul: http://www.katolikus.hu/szentek/1119.html


(A bejegyzésben szereplő képek egy részét Laurent készítette.)6 megjegyzés:

 1. Jesszus, mennyi képet csináltál!! :-)
  Nagyon klassz vár.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :-D Gondolhatod, hogy ennél jóval többet! ;-) Fele sem került be a leírásba! ;-)

   Törlés
 2. Micsoda egybeesés, tegnap este láttam egy filmet a várról, Lutherről (Lutherland) és említettem a páromnak, ide el kell mennünk. :-)
  Nagyon érdekes hely. Igaz, hogy 10 percenként indítják a várvezetéseket? Rengeteg a látogató. Ti mikor jártatok ott?
  Egy ember a vár intézője. minden reggel 6-kor nyitja a kapukat mikor még párában, sejtelmesen ébred a vár. Szerinte e legszebb arca... :-)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, kb. 10 percenként indulhatnak a csoportok. A mi vezetőnk (angol csoport) jó sokat mesélt szerencsére, ezért az utánunk következő csoport állandóan a nyakunkban volt. Mi egy szombati napon voltunk, és tényleg voltak sokan.
   Szép lehet az a sejtelmes ébredés! ;-)
   Ha nem akartok kilométereket felfelé gyalogolni, akkor ne lent a városban parkoljatok le, hanem menjetek fel akkor is, ha a sorompó le lenne engedve. A másik oldalon el tudtok menni mellette, és fent a parkolóban volt még egy csomó hely! Nem is értettük, hogy miért van leengedve a sorompó. De úgy voltunk vele, hogy max. ha tényleg nincs hely fönt, lejövünk, és felgyalogolunk. De erre nem volt szükség.

   Törlés
  2. Köszi, de nekünk hegyjáróknak igazán nem probléma km-eket felfelé gyalogolni ;-)

   Törlés
  3. Tudom én, hogy az a pár km nektek meg sem kottyan! ;-) De ha időhiányban szenvedtek, akkor azért hasznos lehet a parkoló igénybevétele. :-)

   Törlés

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Köszönöm, hogy benéztél! / Thanks for your visit!